+32 (0)476 45 45 75

Individuele coaching

Het initiatief voor coaching kan uitgaan van werkgever of particulier.

Een eerlijk en respectvol klankbord kan je helpen om een uitweg te vinden uit een moeilijke of vastgelopen situatie, bij vragen of bezorgdheden die samengaan met een nieuwe rol of verantwoordelijkheid of om jouw interpersoonlijke vaardigheden te versterken. Bewustwording van je eigen waarden, overtuigingen, talenten en passie zijn een belangrijke sleutel in dit proces.

We vertrekken vanuit jouw vraagstelling en de reflectie over je huidige situatie en we brengen jouw verwachtingen in kaart. De coach zal jouw probleem niet oplossen. Wel word je meegenomen in een proces dat leidt naar ruimere bewustwording van de verschillende mogelijkheden die je hebt, zodat je bewuster kan kiezen. Je wordt begeleid om een concreet actieplan op te stellen waarin jouw doelstellingen worden vertaald naar specifieke acties.

Elke persoon is verschillend evenals elk coaching proces. Zo kiezen we op een professionele en flexibele manier uit een variatie aan interventiemethodieken. We maken onder meer gebruik van Lifo®, KernTalentenmethode, Talentenspel, Themakaarten,...

Stappen in het coaching proces

Elk coaching traject start met een intakegesprek. We bespreken jouw doelstellingen en gewenste resultaten en we verkennen de manier waarop jij jezelf bij voorkeur stuurt.
Als de coaching gebeurt op vraag van de werkgever worden de coaching doelen afgestemd tussen de opdrachtgever, coachee en de coach. Ben je als particulier op zoek naar coaching, gebeurt dit in onderlinge afstemming.

Als het klikt tussen coachee en coach start de begeleiding. Een coaching sessie duurt anderhalf tot twee uur en bestaat uit volgende stappen:

  • we volgen de actiepunten op die op het einde van elke sessie worden vastgelegd
  • we bepalen het doel en het verwacht resultaat van de sessie
  • een coaching gesprek in het kader van het aangebrachte thema
  • de synthese van de belangrijkste punten die aan bod kwamen tijdens de sessie
  • we maken afspraken rond acties die je zal ondernemen tegen de volgende sessie.

Gewoonlijk zullen 4 tot 6 sessies van 1,5 tot 2 uur volstaan.

Op het einde van het coaching traject ronden we af met een evaluatie van de trajectdoelstelling (in aanwezigheid van de opdrachtgever als de coaching gebeurt op vraag van de werkgever).

Heb je nog vragen, wil je meer toelichting bij onze aanpak of wens je een afspraak te maken?
Neem vrijblijvend contact op.