+32 (0)476 45 45 75

Motiveren en engageren

Van leidinggevenden wordt verwacht dat ze ervoor zorgen dat hun medewerkers doelstellingen realiseren - dit liefst op een enthousiaste en betrokken manier - en dat ze hen motiveren, stimuleren en groeikansen bieden.

Wij ontwikkelen een praktisch leertraject dat ingevuld wordt naargelang de vraag van jouw organisatie: opleiding, al dan niet aangevuld met intervisie– of supervisiemogelijkheid of ‘on the job’ coaching tussendoor of achteraf.
Mogelijke bouwstenen voor dit traject kunnen zijn: onderscheid tussen sturen – organiseren – coachen, motivatie en de motivatieparadox, voorkeurgedragstijlen en hoe diverse stijlen motiveren...
Leidinggevenden ontwikkelen de flexibiliteit om heel verschillende medewerkers elk op een aangepaste manier te benaderen om zo met een gemotiveerd team aan de slag te blijven. Zij werken een persoonlijk actieplan uit om medewerkers (nog meer) te engageren en te enthousiasmeren.

Interesse in dit leertraject? Wij werken graag een voorstel op maat uit.
Neem vrijblijvend contact op.