+32 (0)476 45 45 75

Ken je sterktes

Wij geloven dat een groter bewustzijn creëren bij medewerkers van hun eigen sterktes - derhalve ook van de sterktes van de organisatie - een manier is om blijvend te investeren in medewerkers, hun groei en dynamisme te bevorderen en jobtevredenheid te verzekeren.
Talenten, competenties en sterktes van medewerkers optimaal verbinden met rollen en verantwoordelijkheden in de organisatie is een stevig vertrekpunt om de vooropgestelde doelstellingen succesvol te realiseren.

De training wordt steeds op maat uitgewerkt. Zo kunnen tijdens deze opleiding inhoudelijke afstemmingsmomenten afgewisseld worden met interactieve oefeningen met als doel om deelnemers inzicht te geven in eigen talenten, voorkeursgedragsstijl en energiebrengers en tegelijk ook voeling te geven met deze van anderen. Dit ondersteunt medewerkers om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun loopbaan en leidt ook tot wederzijds respect, tot begrip voor de meerwaarde van diversiteit in een team en tot constructieve samenwerking.

Interesse in dit leertraject? Wij werken graag een voorstel op maat uit.
Neem vrijblijvend contact op.