+32 (0)476 45 45 75

KernTalentenanalyse

Als je in een beperkt tijdsbestek concrete “handvaten” wil die je helpen om bewuste keuzes te maken - professioneel, op studiegebied of levenskeuzes - kan je KernTalentenprofiel je helpen. We brengen dit in beeld aan de hand van een KernTalentenanalyse.

Wat zijn KernTalenten?

KernTalenten zijn je natuurlijke aanleg en motivatie, de set van sterke en minder sterke eigenschappen en dus mogelijkheden waarover je beschikt: je originele potentieel. Alle KernTalenten samen vormen als het ware een soort ‘blauwdruk’ van je persoonlijkheid. Deze 'blauwdruk' is niet beperkend of determinerend, wel het fundament waarop competenties verder ontwikkeld kunnen worden. KernTalenten geven dus niet enkel aan of je een vaardigheid of competentie nu ook al echt verworven hebt, wel wat er in jouw mogelijkheden ligt - misschien zelfs nog verborgen – en waar je met plezier mee aan de slag gaat.

Hoe worden KernTalenten bepaald?

KernTalenten kan je terugvinden door na te gaan wat je favoriete keuze van speelgoed/spelletjes/ interesses/activiteiten was tijdens je kindertijd. Waar een kind tussen 4-5 & 12-13 jaar heel graag mee bezig was, is een uiting van zijn/haar sterke aanleg.
KernTalenten worden bepaald aan de hand van een vragenlijst, die wordt besproken en uitgediept in een gestructureerd interview. De analyse en de conclusies worden samengebracht in een overzichtelijk rapport. KernTalenten kan en mag je immers nooit apart bekijken. Pas door de unieke combinatie en weging van elk van de aanwezige KernTalenten, bepaalt een analist je unieke profiel.
Jouw rapport kan je op elk moment terug ter hand nemen als toetssteen bij latere keuzes.

Waarom jouw KernTalentenprofiel in kaart brengen?

Je sterke KernTalenten worden best zo volledig mogelijk in en door je gekozen studierichting, beroep of job aangesproken. Er ‘tegenin’ gaan (vb. chaotisch moeten blijven werken als je veel “structuur” hebt) leidt tot frustratie. Sterke KernTalenten ‘niet mogen gebruiken’ leidt tot het gevoel een 'dik ei' niet kwijt te raken en dus ook echt iets te missen.
KernTalenten kunnen latent aanwezig zijn. Het vraagt relatief weinig moeite om latent aanwezige KernTalenten te ontwikkelen omdat ze, dankzij de aanwezige natuurlijke aanleg, snel – door bijvoorbeeld een gerichte opleiding – op een goed niveau kunnen gebracht worden. Vaardigheden die niet door KernTalenten worden gedragen, zijn veel moeilijker aan te leren en halen zelden een beter dan gemiddeld niveau, zeker in vergelijking met anderen die wel dit sterke KernTalent hebben en er even hard aan werken om het te ontwikkelen. Echt excelleren kan je met elementen die voortbouwen op je “sterke” KernTalenten.
Een goede match tussen jouw KernTalentenprofiel met de competenties die je nodig hebt in een job leidt tot motivatie en jobtevredenheid. De “ideale match” is er als de gevraagde competenties de individuele constellatie van je eigen KernTalenten aanspreken en gebruiken.

Wil je graag je KernTalentenprofiel in kaart brengen? Neem vrijblijvend contact op!